Belastingplan 2024: overzicht belangrijkste maatregelen

De arbeidskorting stijgt 115 euro, de onbelaste reiskostenvergoeding gaat naar 23 cent per km en het wordt voor werkgevers eenvoudiger om OV-abonnementen te verstrekken. Enkele maatregelen uit het Belastingplan 2024

Arbeidskorting omhoog

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel 2 miljard euro uit om mensen met een krappe beurs te ondersteunen. Een van de manieren om dat via de belastingen te doen is het verhogen van de arbeidskorting met 115 euro. Ook gaat er een streep door het halveren van de jonggehandicaptenkorting en wordt de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting voor mensen in de bijstand in 2024 bevroren. Met deze maatregelen houden mensen rond het minimuminkomen netto meer over per maand. 

Meer inkomstenbelasting voor hogere inkomens

Het kabinet heeft daarnaast de keuze gemaakt om het aanvangspunt voor het toptarief van de inkomstenbelasting, de tweede en derde schijf voor gepensioneerden niet volledig te indexeren met de inflatiestijging maar wel met 3,55%. Mensen met een hoger inkomen gaan hierdoor iets meer inkomstenbelasting betalen. Toch gaan ook zij er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Met de 1,6 miljard euro die deze maatregel opbrengt, kan de compensatie van de lagere inkomens worden betaald.

Inkomensbeleid

Overzicht IB-parameters voor belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd:

Tarief schijf 1, 2023: 36,93%, 2024: 36,97%
Tarief schijf 2, 2023: 49,50%, 2024: 49,50%
Grens schijf 1, 2023: € 73.031, 2024: € 75.624

AHK: maximaal, 2023: € 3.070, 2024: € 3.374
AHK: afbouwpunt, 2023: € 22.660, 2024: € 24.904
AHK: afbouwpercentage, 2023: 6,095%, 2024: 6,652%

Arbeidskorting: bedrag grens 1, 2023: € 884, 2024: € 972
Arbeidskorting: bedrag grens 2, 2023: € 4.605, 2024: € 5.176
Arbeidskorting: bedrag grens 3, 2023: € 5.052, 2024: € 5.553
Arbeidskorting: bedrag grens 4, 2023: € 0, 2024: € 0

Arbeidskorting: afbouwpunt*, 2023: € 37.626, 2024: € 39.898
Arbeidskorting: afbouwpercentage, 2023: 6,51%, 2024: 6,51%

IACK: maximaal, 2023: € 2.694, 2024: € 2.691
IACK: inkomensgrens, 2023: € 5.547, 2024: € 6.096
IACK: opbouwpercentage, 2023: 11,45%, 2024: 11,45%

Jonggehandicaptenkorting, 2023: € 820, 2024: € 902

Zelfstandigenaftrek, 2023: € 5.030, 2024: € 3.750

Mkb-winstvrijstelling 2023: 14%, 2024: 12,7%

*Het afbouwpunt van de arbeidskorting is gekoppeld aan het minimumloon (WML) en is pas definitief na vaststelling van het WML in november 2023.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent

Het kabinet verhoogt ook de onbelaste reiskostenvergoeding van 21 naar 23 cent per kilometer en maakt het voor werkgevers makkelijker om OV-abonnementen te verstrekken aan werknemers.

Vrijstelling OV-kaarten verruimd

De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt daarom verruimd en is er geen belasting verschuldigd als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.

Download hier het Belastingplan 2024

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.