Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per km per 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer met ingang van 1 januari 2024. Dat staat in het Belastingplan 2024.

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van
deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een vergoeding tot maximaal € 0,21 per
kilometer (cijfers 2023) toekennen voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkkilometers,
zonder dat de werknemer hierover loonbelasting hoeft te betalen of de werkgever het moet
toerekenen aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Het ligt aan de afspraken tussen werkgever en werknemer of en tegen welke hoogte de reiskosten worden vergoed. Er is geen wettelijke verplichting om de reiskosten (tot het maximale bedrag) te vergoeden.

Bron: Belastingplan 2024

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.