Bespaar op bijtelling: Tankkosten in het buitenland aftrekken

Tank en tolkosten in het buitenland voor eigen rekening van de werknemer? Breng ze dan in mindering op de bijtelling.

In de praktijk zien we vaak dat alle kosten en lasten met betrekking tot de auto voor rekening van de werkgever komen die de auto ter beschikking stelt. Vaak geldt dit niet voor de in het buitenland gemaakte tank- en/of tolkosten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kosten die werknemer zelf betaalt wel in mindering worden gebracht op de bijtelling. Het is vereist om overeen te komen dat betaling van deze kosten wordt beschouwd als een eigen bijdrage privé gebruik. Uiteraard wel gespecificeerd aan de hand van bonnetjes. De daadwerkelijke kosten kunnen dan in mindering worden gebracht op de bijtelling, maar deze mag op kalenderjaarbasis niet lager zijn dan nihil. Het is niet toegestaan deze kosten ook nog op declaratiebasis aan de werknemer te vergoeden. De kosten drukken dan immers niet meer op de werknemer.

Fiscale voordeel voor werknemer en werkgever, doordat de gemaakte kosten in mindering worden gebracht op de bijtelling zal de werknemer minder belasting verschuldigd zijn. Als werkgever kan je hierdoor besparen op werkgeverslasten.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.