Betaald ouderschapsverlof

Ingangsdatum 02 augustus 2022

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij:

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.

Uitbreiding van het ouderschapsverlof

Met de regeling betaald ouderschapsverlof breidt het kabinet het ouderschapsverlof verder uit. In 2020 is de regeling aanvullend geboorteverlof ingegaan. Let op: Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ook directeur-grootaandeelhouders (DGA), alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen gebruikmaken van de regeling aanvullend geboorteverlof.

Meer informatie kun je vinden op de website van het UWV.

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/betaald-ouderschapsverlof

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.