Gezond en veilig werken begint met een RI&E

Verplichting werkgever, sinds 2021 vaker en strengere controle door Arbeidsinspectie, heeft u de RI&E op orde?

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maken.

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s. U onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde kerndeskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet deze dan getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een werkgever gebruik maken van een branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden. Ga voor meer informatie over de RI&E, het plan van aanpak, de toetsing van de RI&E en de branche RI&E naar Steunpunt RI&E.

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Dus ook als u maar weinig werknemers in dienst heeft. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze volledig zijn. Zijn de RI&E of het PvA onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn? Dan kan de Inspectie hierop handhaven. Ontbreken de RI&E of het Plan van Aanpak voor uw bedrijf? Dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Zelfinspectie Arbo op orde

Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de zelfinspectietool Gezond en veilig werken.

Bron: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/rie

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.