Grote werkgevers moeten CO2-uitstoot woon-werk en zakelijk verkeer verlagen

Werkgevers met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 2023 verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers.

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel zijn grote werkgevers vanaf volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Het concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030.

VNO-NCW heeft er vertrouwen in dat 1 megaton CO2-winst in 2030 haalbaar is. Wel wijst de ondernemingsorganisatie erop dat de registratiewijze van de woon-werk en zakelijke kilometers bij de uitvoering echt moet aansluiten bij de bestaande administratie van bedrijven en dat de privacy van werknemers geborgd is.

Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Lukt dat niet, dan krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nieuwe regelgeving op 19 april naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Heijnen:

Als we ervoor kiezen op een duurzame manier op ons werk te komen, zou dat een grote stap voor het klimaat betekenen. Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren. Thuiswerken, met het OV of fiets naar je werk of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken.

Norm opgelegd

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties van 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt.

Collectief plafond

Werkgeversorganisaties hebben daarbij gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen.

Staatssecretaris Heijnen heeft daarmee ingestemd, op voorwaarde dat organisaties de komende jaren gegevens aanleveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.

Individuele norm

Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt, is een individuele norm per bedrijf niet nodig. Neemt die niet genoeg af, dan komt die norm er alsnog.

Werkgebonden personenmobiliteit

Er zijn ongeveer 8000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt daar ruim 60 procent van alle werknemers. Zij rapporteren vanaf 1 januari 2023 jaarlijks over de werkgebonden personenmobiliteit. Dat betreft het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers.

Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven of als geen sprake is van een dalende lijn in de CO2-emissie, treedt voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm voor zakelijke mobiliteit in werking, die de CO2- uitstoot per reizigerskilometer maximeert. Deze wettelijke norm is al opgenomen in de bijgevoegde ontwerpregelgeving, en kan op dat moment dus snel in werking treden. Voor woon-werk mobiliteit zal dan waarschijnlijk ook een norm nodig zijn. Hiervoor is nieuwe regelgeving nodig.

Privacy werknemers

De nieuwe regels betekenen dat organisaties jaarlijks rapporteren. Bij het opstellen van de regelgeving was het respecteren van de privacy van werknemers een belangrijke voorwaarde. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren.

Digitaal platform

Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo min mogelijk extra werk oplevert. Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al in hun administratie hebben. Ze hoeven dus niet de CO2-uitstoot zelf bij te houden of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/04/19/grote-werkgevers-moeten-co2-uitstoot-woon-werkverkeer-verlagen/

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.