Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Op de website van Rijksoverheid is de september versie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In dit document vind je informatie over de wet- en regelgeving over de premiedifferentiatie WW.

Download het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.