Loondoorbetaling zieke AOW’er naar 6 weken vanaf 1 juli 2023

Dit jaar verandert de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Heeft u medewerkers boven de AOW-leeftijd in dienst en worden zij ziek? Dan hoeft u hen minder lang het loon door te betalen. Op dit moment is de loondoorbetaling van zieke AOW’ers dertien weken. Per 1 juli 2023 wordt dit zes weken. Wat betekent dit voor u? En welke regels gelden er nog meer voor AOW-gerechtigde medewerkers?

Op 1 januari 2016 werd de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. In deze wet staan maatregelen die het ouderen makkelijker maakt om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Een werkgever hoeft een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen. Bij ziekte geldt in Nederland een loondoorbetaling van twee jaar. Voor werkende AOW’ers geldt op dit moment een loondoorbetalingsplicht van dertien weken. Op 1 juli 2023 wordt dit zes weken. Om de overgang van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, is er het overgangsrecht. Daarnaast geldt de nieuwe periode van zes weken ook voor andere regelingen rondom ziekte van een oudere medewerker.

Waarom van dertien weken terug naar zes?

Toen de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd werd ingevoerd, was er al een loondoorbetalingsperiode van zes weken opgenomen. In de Tweede Kamer waren er toen zorgen dat dit misschien zou leiden tot problemen voor werkenden die nog niet de AOW-leeftijd hadden. Er is daarom als overgangsmaatregel een wijziging (amendement) aan de wet toegevoegd. Als onderdeel daarvan werd de loondoorbetaling bij ziekte voorlopig dertien weken.

Uit onderzoek blijkt dat deze maatregel geen invloed had op medewerkers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden. Bij de beslissing van werkgevers om een AOW’er aan te nemen, geven vooral bekendheid met de medewerker, speciale ervaring en flexibiliteit de doorslag. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen bijna geen rol. Daarom vervalt de overgangsmaatregel per 1 juli 2023.

Om de overgang van loondoorbetaling van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, zijn er een aantal afspraken gemaakt:

Is uw medewerker op de AOW-gerechtigde leeftijd al ziek vóór 1 juli 2023? Dan blijft de doorbetalingsperiode van dertien weken gelden. Voor medewerkers die op of na die datum ziek worden, wordt de periode van loondoorbetaling teruggebracht naar zes weken.

Twee kort op elkaar volgende ziekteperioden, met een tussenperiode van minder dan vier weken, worden gezien als één ziekteperiode. Wordt een medewerker ziek voordat de nieuwe regel ingaat? En herstelt de medewerker vervolgens binnen dertien weken en is hij of zij daarna binnen vier weken opnieuw ziek? Dan geldt nog steeds de dertien weken loondoorbetaling. Als de medewerker binnen deze periode weer herstelt en daarna binnen vier weken opnieuw ziek wordt, kan hij of zij de maximale periode van dertien weken volmaken. Ook als de tweede ziekteperiode na het ingaan van de nieuwe regels is. De totale ziekteperiode is in dit geval namelijk gestart vóór het ingaan van de nieuwe regels.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.