Loonheffingennummer afvoeren en nihilaangiftes indienen

Hoe lang moeten er nihilaangiftes worden ingediend, voordat de Belastingdienst zelf besluit tot het afvoeren van het loonheffingennummer?

Wij voeren gedurende het jaar voor klanten het loonheffingennummer af. Dit gebeurt ook vaak met terugwerkende kracht. Klant stopt bijvoorbeeld per 1 maart 2023. Als ik op 31 maart een verzoek indien bij de Belastingdienst, is er dan een specifieke termijn waarover nog nihilaangifte moet worden ingediend?

Regelmatig krijgen we de terugkoppeling niet van de klant, waardoor we soms te lang bezig blijven met nihilaangiftes. Hanteert de Belastingdienst een termijn waarover nog aangiftes worden verwacht?

Melding Loonheffingen Afmelding werkgever

Als je verwacht dat je tenminste 12 maanden geen personeel meer in dienst hebt en je geen loon betaalt, geef je dit schriftelijk door. Dit doe je binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin je nog inhoudingsplichtig bent.

Je kunt hiervoor het formulier Melding Loonheffingen Afmelding werkgever gebruiken.

Met dit formulier kun je de ondernemer afmelden voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en voor de premies werknemersverzekeringen. Dat kun je doen omdat:

  • de werknemer geen personeel meer in dienst heeft;
  • de werkgever geen werknemers meer heeft voor wie hij premies werknemersverzekeringen moet betalen;
  • je geen loon meer betaalt.

Mededeling Intrekking aangiftebrief

Na afmelding krijg je binnen 3 weken een ‘Mededeling Intrekking aangiftebrief’. Hierin staat per wanneer je geen aangifte meer hoeft te doen. Tot die tijd doe je nihilaangiften.

Het komt slechts incidenteel voor dat de Belastingdienst zelf een loonheffingennummer afvoert.

Bron: Forum Salaris

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.