Loonheffingskorting toepassen, tips en tools

Volgens de wet hebben jouw werknemers recht op loonheffingskorting. Wat is dat precies? Hoe bereken je deze korting en wanneer moet je hem toepassen? Een uitleg en praktische tips.

edere werknemer die in Nederland arbeid in loondienst verricht, moet over het verdiende loon belasting betalen aan de overheid.

De te betalen belasting bestaat uit de loonbelasting en enkele verplichte premies. Deze worden samen ook wel aangeduid met het begrip loonheffingen.

Als werkgever ben je verplicht de loonheffingen in te houden op het loon van je werknemers en maandelijks af te dragen aan de Belastingdienst. Je mag de loonheffingen verminderen met de zogenoemde loonheffingskorting.

Loonheffingskorting, wat is dat?

De loonheffingskorting is een korting op de belasting die de overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te leven.

Door de loonheffingskorting hoeven werknemers over een bepaald deel van hun inkomen namelijk geen belasting te betalen. Zo houden zij meer geld over voor bijvoorbeeld huur, eten en onderwijs voor hun kinderen.

Onderdelen heffingskorting

De loonheffingskorting is eigenlijk een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen. Als werkgever heb je meestal met twee daarvan te maken:

  • Algemene heffingskorting: Dit is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volks­verzekeringen. Iedere belastingplichtige krijgt deze korting.
  • Arbeidskorting: Dit is een korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Deze korting geldt voor iedereen die werkt.

Loonheffingskorting toepassen

Alle werknemers hebben standaard recht op loonheffingskorting. Sommige bedrijven passen de korting daarom al automatisch toe bij de maandelijkse afdracht van loonheffingen aan de belastingdienst. Maar dat is niet verplicht.

Formulier loonheffingskorting

De wet zegt dat een werknemer zelf een verzoek voor loonheffingskorting bij zijn werkgever in moet dienen. Hiervoor kan hij het aanvraagformulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.

Je werknemer kan dit formulier zelf downloaden van de website van de Belastingdienst. Maar vaak is het zo dat hij zijn verzoek om korting bij jou indient en dat jij hem het formulier toestuurt.

Vraagt je werknemer de loonheffingskorting niet bij je aan? Geen nood. Loonheffingkorting is een recht: de Belastingdienst zal de korting bij de eerstvolgende belastingaangifte alsnog verrekenen.

Je werknemer loopt zijn geld dus niet mis, hij moet er alleen iets langer op wachten. Wijs hem er wel op dat hij hiervoor belastingaangifte moet doen.

Loonheffingskorting berekenen

Voor het bepalen van de juiste loonheffingskorting zul je per werknemer de verschillende onderdelen van de korting afzonderlijk moeten berekenen.

1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Bij een salaris tot € 22.661 is de korting maximaal, namelijk € 3.070 (in 2023). Dit is gelijk aan het bedrag aan inkomstenbelasting plus de premie volks­verzekeringen.

Naarmate het loon hoger is, neemt de korting af. Bij een loon van € 73.031 of hoger vervalt het recht op korting. Voor alle lonen tussen de € 22.661 en € 73.031 geldt deze rekensom: € 3.070 – 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 22.660).

2. Arbeidskorting

De arbeidskorting is het tweede onderdeel van de loonheffingskorting. De arbeidskorting wordt gebaseerd op het arbeidsinkomen. De berekening is wat ingewikkelder dan bij de algemene heffingskorting.

In de zogenoemde ‘witte tabellen’ staat in de kolom ‘verrekende arbeidskorting’ met welk bedrag aan arbeidskorting rekening is gehouden bij het bepalen van de loonheffingen. Dit bedrag moet je apart in je loonadministratie vastleggen, omdat je dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van je werknemer moet vermelden.

Let op met loonheffingskorting

Ga je loonheffingskorting toepassen? Houd dan rekening met deze twee aandachtspunten voor werkgevers:

  • Loonheffingskorting bij 1 werkgeverJe werknemers hebben maar bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Wie de korting dubbel ontvangt, loopt het risico van een naheffing van de Belastingdienst. Vraag daarom altijd of een werknemer tegelijkertijd ook bij een andere werkgever in dienst is. Meestal zal hij de korting aanvragen bij de werkgever van wie hij het meeste loon ontvangt.
  • Werknemers in het buitenlandHeb je werknemers in dienst die in het buitenland wonen? Dan gelden er andere regels. Sinds 1 januari 2019 en 1 januari 2020 zijn er enkele veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland. Bekijk de regels voor werknemers die in het buitenland wonen.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.