Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel, hoe zit dat?

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel zijn twee verschillende subsidies. Ze gelden voor verschillende doelgroepen, maar worden vaak door elkaar gehaald.

Wat is het verschil tussen loonkostensubsidie (LKS) en loonkostenvoordeel (LKV)?

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een subsidie die werkgevers aan kunnen vragen bij een verminderde arbeidsproductiviteit van hun werknemer. Arbeidsproductiviteit gaat over de hoeveelheid werk dat iemand kan verzetten. Medewerkers met een arbeidsbeperking zijn vaak minder productief dan medewerkers zonder arbeidsbeperking. Zo ontstaat een verschil in arbeidsproductiviteit. Om het verschil weg te zetten, kan de loonkostensubsidie (LKS) worden ingezet. Is een medewerker minder dan 10)% productief, dan kan een werkgever een subsidie ontvangen van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De loonwaardebepaling meet de arbeidsproductiviteit van een medewerker. De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd bij de gemeente. Deze betaalt de subsidie ook uit.

Wat is loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers die doorgaans lastig een baan vinden.

Voor welke medewerkers mag ik LKV toepassen?

  1. LKV oudere werknemer: medewerkers die 56 jaar of ouder zijn bij indiensttreding en vanuit een uitkeringsinstantie komen
  2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer: medewerkers die uit een WIA of WAO komen of medewerkers die in de afgelopen 5 jaar een WIA-uitkering hebben gehad
  3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden: medewerkers die opgenomen zijn in het doelgroepregister van het UWV, bijvoorbeeld medewerkers met een WAJONG of medewerkers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: medewerkers die twee jaar ziek zijn geweest, een WIA-uitkering kregen en daarna bij de eigen werkgever geheel of gedeeltelijk hun functie hervatten

Om gebruik te kunnen maken van het loonkostenvoordeel (LKV) moet de werkgever in de eerste drie maanden na indiensttreding of herplaatsing een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Als deze wordt toegekend, kan de werkgever het LKV registreren in de salarisadministratie en wordt het LKV jaarlijks uitbetaald door de Belastingdienst.

De belangrijkste verschillen tussen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel. Als je als werkgever loonkostensubsidie krijgt, betaal je het wettelijk minimumloon of het cao-loon. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon krijg je terug in de vorm van loonkostensubsidie. Het loonkostenvoordeel is niet afhankelijk van het minimumloon. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten van een werknemer uit een bepaalde doelgroep. Een tweede verschil zit hem in de termijn. Aan loonkostensubsidie zit geen maximale termijn. LKS is alleen bedoeld voor werknemers met een ziekte of handicap die daardoor niet 100% arbeidsproductief zijn. Op loonkostenvoordeel heb je als werkgever (afhankelijk van de doelgroep) maximaal 3 jaar recht.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.