Minimumloon omhoog per 1 juli 2023

Het minimumloon gaat per 1 juli 2023 3,13% omhoog. Dit zijn de brutobedragen voor werknemers boven de 21 jaar per maand, week en dag.

Per 1 juli 2023 2023 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 3,13% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2023. Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeerde de Tweede Kamer met een brief over de halfjaarlijkse aanpassing. De bedragen met toelichting worden nog gepubliceerd in de Staatscourant.

Minimumloon per 1 juli 2023

Leeftijdstaffelingper maandper weekper dag
21 jaar en ouder100%1995,00460,4092,08
20 jaar80%1596,00368,3073,66
19 jaar60%1197,00276,2555,25
18 jaar50%997,50230,2046,04
17 jaar39,5%788,05181,8536,37
16 jaar34,5%688,30158,8531,77
15 jaar30%598,50138,1027,62

Per 1 januari 2023 bedroeg het bruto wettelijk minimumloon € 1.934,40 per maand

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023

Bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder12,7912,1211,51
20 jaar10,247,276,91
19 jaar7,687,276,91
18 jaar6,406,065,76
17 jaar5,064,794,55
16 jaar4,424,193,98
15 jaar3,843,643,46

Uitgangspunt verhoging

Het aanpassingspercentage is (conform wat wettelijk is geregeld) als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2023 zoals gepubliceerd in het CEP 2023 (4,925%). Daarvan wordt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2023 (zoals gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2022) afgetrokken. Dit deel is bij de indexatie van januari 2023 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 3,605% =1,803% De uitkomst van deze berekening is 3,123% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2023, wordt verhoogd met dit percentage.

Minimumloon: andere staffel BBL

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg BBL gelden alternatieve staffels.

Leeftijdstaffelingper maandper weekper dag
20 jaar61,50%1226,95283,1556,63
19 jaar52,50%1047,40241,7048,34
18 jaar45,50%907,75209,5041,90

Bruto minimumloon per 1 juli 2023 (BBL)

Bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar7,877,467,08
19 jaar6,726,376,05
18 jaar5,825,525,24

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.