Minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,81 procent

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2022 €1.756,20 per maand, €405,30 per week en €81,06 per dag.

Per 1 januari 2022 bedroeg het bruto wettelijk minimumloon €1.725 per maand, €398,10 per week en €79,62 per dag.

De regeling van 26 april 2022 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 is op 5 mei 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Aanpassingspercentage

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is voorgeschreven, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 zijnde 2,91%. Daarvan wordt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2022 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2021 afgetrokken. Dit deel is al bij de indexatie van januari 2022 meegenomen, en bedraagt 0,5 x 2,16% =1,08%.

De uitkomst van deze berekening is 1,826% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2022, wordt verhoogd met dit percentage.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 €1.756,20 per maand, €405,30 per week en €81,06 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,81%.

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Minimumjeugdloon

LEEFTIJDSTAFFELINGPER MAANDPER WEEKPER DAG
21 jaar en ouder100%1756,20405,3081,06
20 jaar80%1404,95324,2564,85
19 jaar60%1053,70243,2048,64
18 jaar50%878,10202,6540,53
17 jaar39,5%693,70160,1032,02
16 jaar34,5%605,90139,8527,97
15 jaar30%526,85121,6024,32

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in
verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld
in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en
21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Minimumloon bbl 18 tot 20 jaar

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJDSTAFFELING BBLPER MAANDPER WEEKPER DAG
20 jaar61,50%1080,05249,2549,85
19 jaar52,50%922,00212,8042,56
18 jaar45,50%799,05184,4036,88

Minimumloon per uur bij 36, 38 en 40 uur per week

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2022 bij een gebruikelijke
arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding
gebruik gemaakt van een afronding naar boven.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD36 UUR PER WEEK38 UUR PER WEEK40 UUR PER WEEK
21 jaar en ouder11,2610,6710,14
20 jaar9,018,548,11
19 jaar6,766,406,08
18 jaar5,635,345,07
17 jaar4,454,224,01
16 jaar3,893,693,50
15 jaar3,383,203,04

Minimumloon bbl per uur bij 36, 38 40 uur per week

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD36 UUR PER WEEK38 UUR PER WEEK40 UUR PER WEEK
20 jaar6,936,566,24
19 jaar5,925,605,32
18 jaar5,134,864,61

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2022, nr. 2022-0000065678, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

Bron:https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/05/07/minimumloon-stijgt-per-1-juli-2022-met-181-procent/

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.