Nieuw pensioenstelsel 2023, dit moeten werkgevers weten

In 2023 gaat het nieuwe pensioenstelsel in: een grondige herziening van onze nationale spaarpot voor de oude dag. Wat moet je weten? En belangrijker: wat moet je doen met huidige pensioenregelingen?

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Je moet twee belangrijke datums weten:

  • 1 juli 2023
  • 1 januari 2027

Nieuw pensioenstelsel in 2027 definitief

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in, op voorwaarde dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat iedereen 3,5 jaar de tijd krijgt om de huidige pensioenregelingen aan te passen naar de nieuwe regels. Dat geldt voor pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers en werknemers.

Wat is de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp)?

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is. Veel van het vorige pensioenstelsel blijft behouden. Namelijk:

  • Jij en je werknemer blijven verplicht geld opzij leggen voor later.
  • Je werknemer is zeker van pensioen, ook bij een minder goed draaiende economie en ook bij een hogere leeftijd dan gemiddeld.
  • De AOW blijft bestaan vanaf de pensioenleeftijd.
  • Pensioenfondsen zullen de regelingen uitvoeren.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het oude pensioenstelsel moest op de schop. Waarom? Beloften in de oude regeling konden vaak niet meer worden nagekomen. Pensioenen konden bijna niet geïndexeerd worden en was er zelfs regelmatig sprake van korten.

Redenen daarvoor zijn dat mensen gemiddeld ouder worden, er meer mensen met een pensioenuitkering bijkomen en werknemers vaker van werkgever wisselen. Dat laatste zorgt ervoor dat pensioenen niet lineair maar fragmentarisch worden opgebouwd, bijvoorbeeld omdat er bij verschillende pensioenuitvoerders een bedrag is gespaard.

Gevolgen nieuw pensioenstelsel

Wat verandert er met het nieuwe pensioenstelsel? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Premiebedrag staat vast, niet de uitkering
Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een vaste inleg. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. In de oude regeling was de premie variabel (afhankelijk van leeftijd), en stond de hoogte van de uitkering vast voor je hele leven. Dat laatste wordt losgelaten, hoewel er wel naar een doel wordt toegewerkt. 
De hoogte van de premie in het nieuwe pensioenstelsel wordt bepaald door het pensioenfonds, op basis van het verwachte rendement en het deelnemersbestand. Maar de maximale wettelijke premie is vastgelegd op 30 procent van het inkomen van je werknemer.

Hoogte uitkering pensioen wordt flexibeler
Het rendement op de ingelegde pensioenpremies bepaalt in de toekomst de hoogte van de uitkering. Pensioenfondsen kunnen makkelijker uitkeringen indexeren, omdat ze geen grote buffers meer hoeven aan te houden. Bij een slechter draaiende economie kunnen premies ook makkelijker naar beneden worden bijgesteld.

Meer inzicht en persoonlijker pensioen
Elke werknemer weet straks hoe vol zijn of haar pensioenpot is en hoeveel rendement daarop is behaald door de pensioenuitvoerder. Daarnaast wordt per leeftijdsgroep anders belegd: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Zo zijn zowel rendement als zekerheid ingebouwd in het nieuwe pensioenstelsel.

Bron: ondernemenmetpersoneel.nl

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.