Onbelaste reiskostenvergoeding misschien per 1 juli omhoog

Onbelaste reiskostenvergoedinStaatssecretaris Van Rij gaat kijken of de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli 2022 versneld omhoog kan. Dat heeft hij gezegd in een debat van 23 maart.

De onbelaste reiskostenvergoeding kan om uitvoeringstechnische redenen niet gedurende het jaar worden verhoogd. Dat schreef staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit eerder in antwoord op Kamervragen.

In een debat in de Tweede Kamer op 23 maart heeft staatssecretaris Van Rij echter gezegd dat het wel mogelijk is dat de onbelaste reiskostenvergoeding al per 1 juli omhooggaat als daar een dekking voor kan worden gevonden. Het gaat om 260 miljoen euro.

Staatssecretaris Van Rij heeft in het debat het volgende gezegd:

“De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding zal worden ingevoerd. In centen gaat deze van €0,19 eerst naar €0,21 en uiteindelijk naar €0,23. Bij het coalitieakkoord is er ook een financiële onderbouwing gekomen. (…) Het schijnt 130 miljoen te zijn. (…) Die 7 miljoen [afschaffing jubelton- CJ] kan niet de dekking zijn om de onbelaste reiskostenvergoeding een jaar mee naar voren te halen. Als we dan toch even die 130 miljoen pakken: daar hebben je 260 miljoen voor nodig. Ik heb begrepen dat de heer Heinen en de heer Nijboer vroegen of je dit kunt versnellen. Kun je het bijvoorbeeld op 1 juli aanstaande invoeren? Ook hier geldt dat je dit technisch op 1 juli aanstaande zou kunnen doen. Dat betekent eerst wetgeving, die dan wat betekent voor allerlei software, loonadministraties en dergelijke.

(…)  laten we serieus bekijken of we dit naar voren kunnen halen. Dan moet er wel een dekking gevonden worden. Die dekking moet in de Voorjaarsnota en het Belastingplan gevonden worden.

Ik zeg er wel bij dat ik hier ook een grote verantwoordelijkheid zie liggen bij werkgevers. Het is mooi om een onbelaste reiskostenvergoeding in de wet te zetten, maar ik geloof dat het de heer Klaver was die zei: je moet ook wat breder kijken, want het is niet alleen de overheid die het moet doen. Ook werkgevers moeten hier iets doen, dus dan moeten ze ook die onbelaste reiskostenvergoeding toekennen aan werknemers.”

Andere maatregelen

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, zoals voorgesteld in het coalitieakkoord per 1 januari 2024, kan niet versneld – middenin een jaar worden doorgevoerd, schreef Van Rij eerder in antwoord op Kamervragen.

Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om te kijken naar maatregelen die wél op korte termijn kunnen en bovendien direct compensatie bieden voor de hoge energieprijzen.

Het kabinet heeft op 11 maart aangekondigd van plan te zijn om per 1 april de accijns voor benzine en diesel tijdelijk te verlagen met 21 procent. De verlaging van de accijnstarieven is tijdelijk en geldt voor 9 maanden.

Het accijnstarief van benzine daalt met 17,3 cent per liter en het accijnstarief van diesel met 11,1 cent.

Het is niet mogelijk de accijnzen af te schaffen. Nederland is gebonden aan de minimumtarieven van de EU. Om de gevolgen van de oplopende prijzen voor de koopkracht te dempen heeft het kabinet dus wel
voorgesteld een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen in te voeren. Dit leidt tot een budgettaire derving in 2022 van 1,0 miljard euro.

Daarnaast wil het kabinet per 1 juli de btw over de energierekening verlagen van 21 procent naar 9 procent. Deze verlaging geldt voor zes maanden.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/03/23/onbelaste-reiskostenvergoeding-kan-niet-tijdens-jaar-omhoog/

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.