Parkeerkosten vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen: hoe zit het?

Wat moet je precies doen als de werkgever aan een werknemer parkeergelegenheid vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt?

Welke regels van toepassing zijn, hangt af van de vraag of de werknemer met zijn eigen auto of met een auto van de zaak reist.

In beide situaties is het belangrijk waar de parkeergelegenheid zich bevindt: in of bij de woning van de werknemer of bij de plek van het werk.

Parkeergelegenheid

Bij een parkeergelegenheid kun je denken aan een (vaste) parkeerplaats, parkeerdek, garage of oprijlaan voor een auto, maar ook aan een stallingsruimte voor een motor of een fiets. De plek van het werk kan de vaste arbeidsplaats van de werknemer zijn, maar ook het adres van een klant.

1 Werknemer reist met eigen auto

Een werkgever kan parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen als de parkeergelegenheid zich op de werkplek bevindt. Hiervoor geldt een nihilwaardering.

Werkplek

Een werkplek is elke plaats waar de werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is. De zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken.

Gebruiken de werknemers een parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek? Dan maakt deze deel uit van de werkplek als de werkgever verantwoordelijk is voor die parkeergelegenheid. Dat wil zeggen dat een werknemer de werkgever met succes aansprakelijk kan stellen als door nalatigheid van de werkgever bijvoorbeeld zijn auto beschadigd raakt. Als de werkgever deze parkeergelegenheid ter beschikking stelt, waardeer je deze op nihil.

Parkeren op bedrijfsterrein werkgever

Een parkeerplaats of parkeergarage op het bedrijfsterrein van de werkgever is onderdeel van de werkplek. Voor deze parkeervoorziening geldt dus een nihilwaardering. De werkgever kan deze parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen.

Parkeren op andere plekken

Ligt de parkeerplaats of -garage niet op het bedrijfsterrein van de werkgever, dan moet je nagaan of de werkgever hiervoor verantwoordelijk is. Is dat zo, dan geldt een nihilwaardering als de werknemer zijn auto daar parkeert in het kader van zijn werkzaamheden. De werkgever kan de parkeergelegenheid dan onbelast ter beschikking stellen.

Is de werkgever niet verantwoordelijk voor de parkeerplaats of -garage? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van de parkeergelegenheid loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 per kilometer.

De parkeergelegenheid waardeer je op de waarde in het economische verkeer of de factuurwaarde. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Vergoeding voor parkeerkosten

Als de werkgever een vergoeding voor parkeerkosten geeft, is de nihilwaardering niet van toepassing. De vergoeding is dan loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,21 per kilometer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Parkeren bij woning werknemer

De woning van de werknemer is uitgezonderd van het begrip werkplek. Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van parkeergelegenheid in of bij de woning van de werknemer is daarom belast. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

2 Werknemer reist met auto van de zaak

Parkeerkosten die de werknemer maakt voor een auto die de werkgever ter beschikking heeft gesteld, zijn intermediaire kosten. Een vergoeding voor intermediaire kosten is geen loon. Je mag deze onbelast vergoeden.

Intermediaire kosten zijn kosten van de werkgever die de werknemer voorschiet en later van de werkgever terugkrijgt, bijvoorbeeld kosten voor zaken die tot het vermogen van de werkgever horen en die de werkgever aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld.

Parkeren op bedrijfsterrein werkgever

Een parkeerplaats of -garage op het bedrijfsterrein van de werkgever is onderdeel van de werkplek. Voor deze parkeervoorziening geldt een nihilwaardering. De werkgever kan deze parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen.

Parkeren bij woning werknemer

Heeft de werknemer parkeergelegenheid bij zijn woning waarvoor hij een parkeervergunning op kenteken heeft of een stalling die alleen bestemd is voor het vervoermiddel van de zaak? Dan is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geen loon. De kosten van de parkeervergunning of stalling zijn intermediaire kosten.

Kan deze parkeergelegenheid ook worden gebruikt voor andere vervoermiddelen? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeergelegenheid loon voor de werknemer. De werkgever mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Vergoeding voor garage werknemer

Als de werknemer het vervoermiddel van de zaak in zijn garage zet, is soms sprake van een reële (zakelijke) verhuursituatie. Dat is het geval als de werknemer de garage uitsluitend voor het vervoermiddel van de zaak gebruikt. Je kunt de werknemer dan voor het gebruik van de garage een onbelaste vergoeding geven in de vorm van huur.

Als de garage gedeeltelijk ter beschikking van de werknemer blijft staan, bijvoorbeeld voor opslag, is er geen sprake van een reële verhuursituatie. Een vergoeding voor het gebruik van de garage is dan loon van de werknemer. Je kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Meer informatie:

Bron: Forum Salaris – SalarisVanmorgen

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.