Rekenregels per 1 januari 2023 – daglonen, minimumloon, LIV, premies

De rekenregels per 1 januari 2023 zijn gepubliceerd. Hierin staan de aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, daglonen, LIV, premies en premiegrenzen vanaf 2023.

Ten opzichte van juli 2022 stijgt het brutominimumloon per maand per 1 januari 2023 met 10,15%.

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en gaan per 1 januari 2023 dus ook omhoog met 10,15%.

De Aof-premie laag gaat naar 5,82%, de Aof-premie hoog gaat naar 7,11%.

De AWf-premie laag gaat naar 2,64%, de AWf-premie hoog gaat naar 7,64%.

Rekenregels

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Aanpassing daglonen per 1 januari 2023

Met het besluit van 3 oktober 2022, tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023, is het brutominimumloon per 1 januari 2023 vastgesteld op € 1.934,40 per maand en € 89,28 per dag. Ten opzichte van juli 2022 stijgt het brutominimumloon per maand met 10,15%. Dit betreft een bijzondere verhoging van het minimumloon van 8,05% en daarbovenop de reguliere indexatie van het minimumloon.

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en zullen dus per 1 januari aanstaande ook met 10,15% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2023 vastgesteld op € 256,54.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2023 vast op € 66.956 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2023 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

MaandWeekDag
Vanaf 21 jaar € 1.934,40€ 446,40 € 89,28
20 jaar€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42
19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64
17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27
16 jaar€ 667,35€ 154,00 € 30,80
15 jaar € 580,30€ 133,90€ 26,78

LIV en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2022.

De verwachte stijging bedraagt 12,14% op jaarbasis, de definitieve bedragen worden later in december gepubliceerd. In de volgende tabel staan de verwachte uurlooncriteria voor het LIV in 2023:

Tegemoetkoming LIV: € 12,04 t/m € 15,06 – Gemiddeld bruto per uur

In de rekenregels per 1 juli 2023 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) in 2023.

Premies en premiegrenzen

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon per 1 januari 2023:

Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen € 66.956 per jaar

herleid naar andere tijdvakken:

  • € 5.579,66 per maand
  • € 5.150,46 per 4 weken
  • € 1.287,61 per week
  • € 257,52 per dag

Maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet € 66.956 per jaar.

Mutaties premies 2023 t.o.v. 2022 (in %)

20222023mutatie
Premiepercentages
AOW17,9017,900,00
Anw0,100,100,00
Wlz9,659,650,00
WAO/WIA-basispremie (Aof) hoog tarief7,057,110,06
WAO/WIA-basispremie (Aof) laag tarief5,495,820,33
Whk-premie (Werkhervattingskas)1,521,530,01
AWf-premie laag tarief2,702,64-0,06
AWf-premie hoog tarief7,707,64-0,06
Ufo-premie0,680,680,00
Werkgeversbijdrage kinderopvang0,500,500,00
Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage normaal6,756,68 -0,07
Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd5,505,43 -0,07
Bedragen in euro’s
Maximumpremieloon werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon Zvw59.70666.9567.250

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/11/30/rekenregels-per-1-januari-2023-daglonen-minimumloon-liv-premies/

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.