Twee wijzigingen in gebruikelijkloonregeling per 2023

Twee wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2023: de doelmatigheidsmarge verdwijnt en geen uitzondering meer voor innovatieve start-ups.

Voor de gebruikelijkloonregeling staan er twee wijzigingen op stapel met ingang van 1 januari 2023:

  1. Vervallen uitzondering voor innovatieve start-ups;
  2. Afschaffen doelmatigheidsmarge.

1 Vervallen uitzondering voor innovatieve start-ups

Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde ‘innovatieve start-ups’ geldt tot en met
2022 een uitzondering op de normale regels van de gebruikelijkloonregeling. Voor hen geldt een versoepeld regime voor een periode van maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode mag u het gebruikelijke loon vaststellen op het wettelijk minimumloon, zonder overleg met ons. Vanaf 2023 vervalt deze uitzondering voor nieuwe gevallen.

Overgangsregeling voor bestaande gevallen

Als je voor het eerst voor het jaar 2021 of 2022 gebruikmaakt(e) van deze uitzondering, mag je dat voor
de maximale duur van 3 jaar blijven doen. Je moet dan in 2023 (bij start in 2021) en in 2024 (bij start in 2022) wel blijven voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 18.1 Aandeelhouders (en eventuele partners) met een aanmerkelijk belang van het Handboek Loonheffingen.

2 Afschaffen doelmatigheidsmarge

Bij het vaststellen van het gebruikelijke loon voor een aanmerkelijkbelanghouder moet je soms uitgaan van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij mag je tot en met 2022 het gebruikelijke loon op tenminste 75% daarvan vaststellen. Dit verschil van 25 procentpunten wordt ook wel de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Deze marge komt per 2023 te vervallen. Je moet het loon dan op ten minste hetzelfde bedrag vaststellen als dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Overgangsregeling

Wellicht heb je met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijke loon een afspraak gemaakt die is vastgelegd in een zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ (vso), met een geldigheid tot na 2022.

Als er in die vso gebruik is gemaakt van deze doelmatigheidsmarge blijft deze afspraak over de hoogte van het 100%-loon van kracht. Voor 2023 is het gebruikelijke loon dan dat 100%-loon. Maar als er relevante wijzigingen zijn in jouw situatie die kunnen leiden tot een ander gebruikelijk loon, moet je daarvan uitgaan.

Wil je vooraf met de Belastingdienst overleggen over de hoogte van jouw gebruikelijke loon? Maak dan gebruik van het formulier Verzoek vooroverleg. Vul ook de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon in.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.