Vakantietoeslag

In de maanden mei en juni wordt bij de meeste werkgevers de vakantietoeslag uitgekeerd. In dit artikel willen wij u graag kort toelichten waarover de vakantietoeslag wordt berekend en hoe het wordt belast.

Loon voor berekening vakantietoeslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantietoeslag. Dit is meestal 8% van het brutoloon dat is verdiend gedurende het afgelopen jaar. In sommige CAO’s is er een ander percentage van toepassing. Tot dit loon horen ook provisie, prestatiebeloningen, fooien, dertiende maand en overwerkloon. Het kan zijn dat hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt in bijvoorbeeld cao of personeelsreglement.

Wanneer een werknemer een deel van zijn bovenwettelijke vakantiedagen laat uitbetalen, dient de werkgever hierover ook vakantietoeslag te berekenen.

Hoe wordt de vakantietoeslag belast?

Op de vakantietoeslag wordt de tabel voor bijzondere beloningen toegepast. Uit deze tabel komt het zogenaamde percentage bijzonder tarief. Het percentage bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar (conform richtlijn Belastingdienst). Wanneer een werknemer in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt een inschatting gemaakt van het jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald. Het van toepassing zijnde tarief is te vinden in de witte tabel voor bijzondere beloningen. (

Bron: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2023/v01/pdf/wit_bb_nl_std_alg_20230101.pdf)

Het kan zijn dat er op basis van het vorige jaarsalaris een te laag percentage bijzonder tarief wordt gehanteerd. Dit kan komen door bijvoorbeeld uitbreiding van arbeidsduur of salarisverhoging. Ben je er niet zeker van, check dit dan bij je werkgever. Dit voorkomt een naheffingsaanslag bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.