Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag je werknemer er gebruik van maken?

Mag een werknemer zomaar thuis blijven om voor een ziek kind te zorgen? Als niemand anders de zorg op zich kan nemen, kan de werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen.

Zorgverlof is alleen bedoeld voor mensen in de nabije omgeving van de werknemer. De zieke relatie heeft verzorging nodig en je werknemer is de enige die de zorg op dat moment kan bieden.

Relaties nabije omgeving werknemer

Kortdurend zorgverlof geldt alleen voor personen die vallen onder de “nabije omgeving” van je werknemer. Onder de “nabije omgeving” van een werknemer vallen;

  • partner, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (eerste- of tweedegraads familieleden)
  • iemand anders in het huishouden (inwonend)
  • een bekende (bijvoorbeeld een goede vriend(in), buurman of schoonouder) waarbij de werknemer de enige is die deze zorg kan geven

Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof?

Gebeurt er iets waardoor je werknemer plotseling kortdurend zorgverlof nodig heeft, bijvoorbeeld door een ongeluk of een andere onvoorziene calamiteit. Dan mag je werkneer voor de eerste verlof dag calamiteitenverlof opnemen. Na de eerste verlofdag kan je werknemer andere soorten verlof aanvragen. Welk verlof dit is, verschilt per situatie.

Belt de school of kinderopvang en moet je werknemer een ziek kind van school ophalen? Dan kan je werknemer kort zorgverlof aanvragen vanaf de tweede dag om voor het zieke kind te zorgen. De eerste dag bij het ophalen geldt dan als calamiteitenverlof.

Ligt een relatie van je werknemer in het ziekenhuis, dan heeft je werknemer geen recht op kortdurend zorgverlof. Het ziekenhuis biedt alle zorg die iemand nodig heeft. Dat verandert wel als iemand het ziekenhuis verlaat en thuis verdere verzorging nodig heeft.

Kortdurend zorgverlof voor hoe lang?

Als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een cao heeft je werknemer recht op 2 keer de arbeidsduur per week in een jaar tijd.

Als iemand 28 uur per week werkt, heeft werknemer recht op 56 uur kortdurend zorgverlof per 12 maanden.

Kortdurend zorgverlof salaris?

Krijgt je werknemer tijden kortdurend zorgverlof betaald? Ja, tijdens kortdurend zorgverlof betaal je (een deel van) het salaris gewoon door. Je werknemer heeft namelijk recht op minimaal 70% van het salaris. Ligt dit bedrag onder het wettelijk minimumloon? Dan ben je verplicht het salaris aan te vullen tot het minimumloon.

Kortdurend zorgverlof aanvragen, hoe?

Je werknemer moet zo snel mogelijk kortdurend zorgverlof bij jou aanvragen. Dit mag ook mondeling omdat er soms haast is geboden in bepaalde situaties.

Verschil kortdurend en langdurig zorgverlof

Het eerste verschil zit hem in de lengte van het verlof, maar ook ben je als werkgever bij langdurig zorgverlof niet verplicht je werknemer (deels) door te betalen, zoals bij kortdurend zorgverlof wel het geval is. Kortdurend zorgverlof kan overgaan in langdurend zorgverlof als je werknemer voor iemand moet zorgen die levensbedreigend ziek is of wordt.

Meer nieuws

Meer weten?

Bel, mail of chat gerust voor een afspraak.