Help! Hoe omgaan met een stuwmeer aan verlofuren?

Wat te doen als een werknemer een hele berg overuren en vakantie-uren opgebouwd heeft? Welke verlofuren moet de werknemer eerst opnemen? Kan een gedeelte uitbetaald worden? Vragen waar veel werknemers en werkgevers mee zitten. In dit artikel geven SalarisVanmorgen en Exact antwoord op deze vragen. Hoe kom je aan een stuwmeer verlofuren? Een stuwmeer aan […]

Mobiele telefoon: gerichte vrijstelling als mobiel noodzakelijk is voor werk

Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon is gericht vrijgesteld als de mobiel voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Wanneer voldoet een mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium? Noodzakelijk betekent dat de werknemer de mobiele telefoon nodig heeft om zijn dienstbetrekking goed te kunnen uitoefenen. De mate van het gebruik is daarbij niet doorslaggevend. De Belastingdienst […]

Calamiteitenverlof: alles op een rij

Calamiteitenverlof: alles op een rij BLOGS Wat valt er precies onder het calamiteitenverlof en hoe maak je duidelijke afspraken over dit kort verzuimverlof? Soms komt een medewerker onverwacht voor een bijzondere persoonlijke situatie te staan. Een familielid overlijdt, een partner gaat bevallen of een kind is ziek. Op die momenten kan een medewerker even niet […]

Terugbetaling studiekostenvergoeding: gerichte vrijstelling?

Als een werkgever een studiekostenvergoeding toekent in het jaar waarin de werknemer de uitgaven doet, is de studiekostenvergoeding gericht vrijgesteld. Het komt geregeld voor dat werknemers bij ontslag een vergoeding voor studiekosten moeten terugbetalen aan de werkgever. Ook komt het voor dat een nieuwe werkgever de terug te betalenvergoeding van studiekosten direct of indirect voor […]

Gezond en veilig werken begint met een RI&E

Verplichting werkgever, sinds 2021 vaker en strengere controle door Arbeidsinspectie, heeft u de RI&E op orde? Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, onder andere een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie maken. Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? In een Risico-Inventarisatie en […]

Ziek tijdens vakantie: verlofdagen afboeken?

Afboeken van vakantiedagen voor verlof dat is vastgesteld vóór ziekmelding, maar genoten na ziekmelding. Instemming van de werknemer? Wat oordeelt het hof? Het  geschil betreft de vraag of de werkgever in 2018 gerechtigd was om 29 verlofdagen af te boeken van het verlofsaldo van de werknemer, die indertijd nog in dienst was van de werkgever. […]

Betaald ouderschapsverlof

Ingangsdatum 02 augustus 2022 Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald […]

Werkkostenregeling, vrije ruimte in 2022 1,7% over de eerste loonsom van € 400.000,=, voor het bedrag daarboven geldt een percentage van 1,18%

Aanwijzen in de vrije ruimte kun je vooraf bij aanvang van het kalenderjaar doen of je kunt aanwijzen op het genietingsmoment. Hoe zit het precies? Afgezien van een paar uitzonderingen, bepaal je zelf welke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen je aanwijst als eindheffingsloon en welke je behandelt als loon van de werknemer en normaal belast. Je […]

Oproepcontract: oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Het kabinet heeft dan wel aangekondigd oproepcontracten te willen vervangen door basiscontracten, maar voorlopig is het nog niet zo ver. Wat zijn de huidige regels? Bij oproepwerknemers heb je te maken met een minimale oproeptermijn en een aanbod voor vaste uren na 12 maanden. Hoe zit het precies? Er bestaan verschillende soorten oproepcontracten, bijvoorbeeld een […]

Thuiswerkende grensarbeiders: Kamerbrief over voortgang en vervolgstappen

Het kabinet wil zich inzetten om de negatieve gevolgen van thuiswerken voor de sociale zekerheids- en fiscale posities van grensarbeiders weg te nemen of te verminderen. Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken hierover met buurlanden en binnen de Europese Unie. Het kabinet vindt het belangrijk dat de voordelen […]