Hybride werken – deels thuiswerken maakt werknemer gelukkiger

Deels thuiswerken en deels op kantoor werken (hybride werken), heeft Nederland niet armer gemaakt, maar maakt werknemers wel gelukkiger. Deels thuiswerken leidt niet tot een verminderde productie en heeft een positieve invloed op het mentale en fysieke welzijn van werknemers. Kanttekening is dat het hybride werken een negatieve impact kan hebben op samenwerking en innovatie. […]

Belastingplan 2024: overzicht belangrijkste maatregelen

De arbeidskorting stijgt 115 euro, de onbelaste reiskostenvergoeding gaat naar 23 cent per km en het wordt voor werkgevers eenvoudiger om OV-abonnementen te verstrekken. Enkele maatregelen uit het Belastingplan 2024 Arbeidskorting omhoog Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel 2 miljard euro uit […]

Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaart per 2024

Een OV-kaart kan per 2024 altijd onbelast worden vergoed of verstrekt als de werknemer de OV-kaart, ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt. Dat staat in het Belastingplan 2024. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2024 het verstrekken en vergoeden van een OV-kaart (OV-abonnement of voordeelurenkaart) vrijstellen van loonheffing. Voorwaarde is dat de werknemer de […]

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per km per 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer met ingang van 1 januari 2024. Dat staat in het Belastingplan 2024. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis vandeze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een vergoeding tot maximaal € 0,21 perkilometer (cijfers […]

Minimumloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Elk half jaar stijgt het wettelijk minimumloon mee met de cao-lonen. Daarnaast voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. De […]

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Op de website van Rijksoverheid is de september versie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In dit document vind je informatie over de wet- en regelgeving over de premiedifferentiatie WW. Download het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel, hoe zit dat?

Loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel zijn twee verschillende subsidies. Ze gelden voor verschillende doelgroepen, maar worden vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil tussen loonkostensubsidie (LKS) en loonkostenvoordeel (LKV)? Wat is loonkostensubsidie? Loonkostensubsidie is een subsidie die werkgevers aan kunnen vragen bij een verminderde arbeidsproductiviteit van hun werknemer. Arbeidsproductiviteit gaat over de hoeveelheid werk dat iemand […]

Werkgever heeft studiekosten ten onrechte ingehouden op salaris

De werkgever heeft de studiekosten ten onrechte ingehouden op het salaris van werkneemster. Zij hoeft de studiekosten niet aan de werkgever terug te betalen. De werknemer vordert achterstallig loon c.a. omdat de werkgever volgens de werknemer ten onrechte studiekosten heeft verrekend met de eindafrekening. De werkgever vordert in reconventie een gedeelte van de studiekosten. De […]

Geen all-in uurloon: werkgever moet salaris over vakantiedagen betalen

Op grond van de arbeidsovereenkomst worden vakantiedagen niet uitbetaald, omdat een all-in uurloon is overeengekomen, aldus de werkgever. De werkneemster betwist dit. Wat oordeelt het hof? De werkneemster vordert betaling van salaris over opgenomen vakantiedagen en uitbetaling van opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen. De werkneemster hoefde er niet van uit te gaan dat in het […]

Verlofrechten meenemen naar nieuwe werkgever: hoe zit dat fiscaal?

Is sprake van een fiscaal genietingsmoment als de werknemer bij het einde van het dienstverband zijn verlofrechten wil meenemen naar een nieuwe werkgever? De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over het fiscaal genietingsmoment wanneer de werknemer ervoor kiest om bij het einde van de dienstbetrekking zijn verlofrechten in uren en in […]